Welkom op de aanmeldpagina van het VMBO Maastricht

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hier kunt u uw kind aanmelden voor een van onze opleidingen. Dubbele aanmeldingen zijn niet mogelijk. Het formulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt een kleine 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens paraat heeft:

  • Studiekeuze en schooladvies;
  • Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;
  • Gegevens over de leerling (let op: ook het burgerservicenummer (BSN) van de leerling - indien woonachtig in Nederland). Als het kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;
  • Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;
  • Medische gegevens en NAW-gegevens van de huisarts;
  • Bij wie wil de leerling in de klas zitten?

Aan het einde van het formulier krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer de gegevens goed, onderteken het formulier en klik dan op mijn kind inschrijven.

NB: Als uw kind geen Nederlands BSN heeft, kunt u een e-mail sturen naar n.hanssen@stichtinglvo.nl, waarna u een aanmeldformulier per e-mail zult ontvangen.  

Nadat uw zoon of dochter is aangemeld bij onze school, ontvangt u vanaf eind maart 2024 via e-mail een uitnodiging voor een aannamegesprek. In deze uitnodiging vindt u alle informatie die nodig is voor het gesprek. De gesprekken vinden plaats in april 2024.

Met vriendelijke groet,

Team VMBO Maastricht