Welkom op de aanmeldpagina van het Sophianum

Fijn dat u uw kind wilt aanmelden bij het Sophianum!

Onderaan deze pagina vindt u de link naar het aanmeldformulier om uw kind aan te melden voor één van onze brugklassen. In onderstaand overzicht kunt u zien welke brugklas van toepassing is op basis van het advies van de basisschool. Bij het invullen van het aanmeldformulier kunt u de betreffende kolom (studierichting) aanvinken.

 

Het aanmeldformulierformulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt een kleine 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • het schooladvies van de basisschool
  • de naam en het adres van de basisschool
  • de naam en gegevens van de contactpersoon van de basisschool
  • gegevens over de leerling
  • gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling
  • medische gegevens en NAW-gegevens van de huisarts

Aan het einde van het formulier krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer of de gegevens volledig en juist zijn ingevuld, onderteken het formulier en klik dan op Mijn kind aanmelden. Dubbele aanmeldingen zijn niet mogelijk.

NB: Als uw kind geen Nederlands BSN heeft, kunt u een e-mail sturen naar aanmelding@sophianum.nl, waarna u een aanmeldformulier per e-mail zult ontvangen.

U ontvangt per e-mail een kopie van het formulier. Heeft u deze niet ontvangen? Kijk voor de zekerheid in de spam. U kunt ook altijd contact met ons opnemen. Alvast bedankt voor de aanmelding!