Welkom op de aanmeldpagina van het BRAVO! College Cranendonck voor de richtingen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Theoretische leerweg
 • Havo
 • Atheneum

Iedere vmbo-leerling (basis, kader, theoretisch) maakt een keuze tussen Life (algemene route) of Tech (technische route). In dit formulier wordt gevraagd om deze keuze op te geven.

 

U kunt uw kind op één school aanmelden. Dubbele aanmeldingen zijn niet mogelijk.

Het formulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt een kleine 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens paraat heeft:

 • Studiekeuze en schooladvies;
 • Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;
 • Gegevens over de leerling (let op: ook het burgerservicenummer (BSN) van de leerling). Als het kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;
 • Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;
 • Medische gegevens en NAW-gegevens van de huisarts;
 • Bij wie wil de leerling in de klas zitten?

Aan het einde van het formulier krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer de gegevens goed, onderteken het formulier en klik dan op mijn kind aanmelden.

 

NB: Als uw kind geen Nederlands BSN heeft, kunt een e-mail sturen naar info@bravocollege.nl, waarna u een aanmeldformulier per e-mail ontvangt.