Welkom op de aanmeldpagina van het Bonnefanten College

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hier kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Dubbele aanmeldingen zijn NIET mogelijk. Het aanmelden is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt een kleine 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens paraat heeft:

  • Studiekeuze, schooladvies en code (vermeld op het adviesformulier);
  • Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;
  • Gegevens over de leerling (let op: ook het burgerservicenummer (BSN) van de leerling). Als het kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;
  • Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;
  • Medische gegevens en NAW-gegevens van de huisarts;
  • Bij wie wil de leerling in de klas zitten?

Aan het einde krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer de gegevens goed, onderteken het formulier en klik dan op mijn kind aanmelden.

 

NB: Indien uw kind geen Nederlands BSN heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@bonnefantencollege.nl, waarna u een aanmeldformulier per e-mail ontvangt.  

 

Met vriendelijke groet,

Team Bonnefanten College